باغ محتشم (پارک قدس)
خیابان علم الهدی رشت
ساختمان شماره 1
مراسم بزرگداشت روز مهندس
مسابقات نجات تخم مرغ
کتابخانه ملی رشت
ساختمان شماره 2
بوستان ملت
کارگاه کامپیوتر
شهرداری رشت

گروه معماری خانه فرهنگ گیلان برگزار می کند

 

کارگاه آموزشی طراحی سقف های چهارشیبه

تقویم آموزشی مصوب نیمسال اول سال تحصیلی 94 1393

دانشگاه علم و فرهنگ شعبه رشت

ادامه مطلب...

پذیرش دانشجو در کد رشته های جدید در دانشگاه علم و فرهنگ شعبه رشت

ادامه مطلب...

   دانشگاه علم و فرهنگ شعبه رشت از طریق سوابق تحصیلی (بدون آزمون) دانشجو می پذیرد

ادامه مطلب...