ساختمان شماره 1
مراسم بزرگداشت روز مهندس
کارگاه کامپیوتر
خیابان علم الهدی رشت
باغ محتشم (پارک قدس)
ساختمان شماره 2
شهرداری رشت
کتابخانه ملی رشت
مسابقات نجات تخم مرغ
بوستان ملت

آغاز به کار سایت اولین همایش ملی جایگاه و نقش زنان در مدیریت جهادی

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس  womenmj.torbath.ac.ir مراجعه فرمایید.

تقویم آموزشی مصوب نیمسال اول سال تحصیلی 94 1393

دانشگاه علم و فرهنگ شعبه رشت

ادامه مطلب...

پذیرش دانشجو در کد رشته های جدید در دانشگاه علم و فرهنگ شعبه رشت

ادامه مطلب...

   دانشگاه علم و فرهنگ شعبه رشت از طریق سوابق تحصیلی (بدون آزمون) دانشجو می پذیرد

ادامه مطلب...